Mistillit til mediene

En samlet opposisjon vil fremme et mistillitsforslag mot Terje Riis-Johansen. Grunnen er at man mener å kunne dokumentere at ministeren – og altså Regjeringen – har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget, i forbindelse med utsettelser og kostnader knyttet til CO2-rensingen av Mongstad-anlegget.

Nyhetssendingene både i NRK og TV2 bringer store overskrifter om mistillitsforslaget. Men mediene svikter likevel fundamentalt i denne spesielle saken. De forteller ikke hvilke dokumenter opposisjonen har lest, og hva i de omtalte rapporter, som viser når statsråden visste hva – og likevel unnlot å fortelle til Stortinget.

Derfor ser dette ut som et rent politisk spill fra opposisjonens side; de skal bare «rasle litt med sablene før sommeren kaster representanter og statsråder ut i politisk dvale og døs». Men fra ulikt hold har jeg forstått såpass at det faktisk foreligger slik dokumentasjon: Som viser, svart på hvitt, at statsråd Riis-Johansen visste langt mer enn han fortalte Stortinget. Og at deler av denne informasjonen forelå lenge før fjorårets valgkamp, men altså likevel ikke ble formidlet hverken til Stortinget eller til allmennheten; velgerne.

Så, om noen politisk journalist skulle slumpe til å lese dette: Plukk opp din kritisk undersøkende penn! Finn frem disse dokumentene og rapportene; fortell oss hva statsråden visste, når han visste det, og hva slags dokumenter og rapporter det er tale om! Så kan folk få vite hva dette egentlig hander om, og så gjøre seg opp en mening på saklig grunnlag. Ikke ut fra overskrifter og korte ingresser uten brødtekst og reell informasjon.

Reklamer