Den brennende byen


jeg kom ikke hit for å søke svar
ikke for å be om brød
eller for å tigge om penger

jeg kom ikke hit for å erobre naturen
ikke for å beseire fiender
eller for å tro på det umulige

jeg kom bare for å bli behersket
av en høyere vilje

den viljen som driver menn til å heve røsten og rope,
den som gir hendene kraft til å flytte steiner og rydde vei
for den mørkere gåten:

hvor er byen jeg stakk i brann
og forlot i flammer en gang –
ja, hvor er byen jeg forlot
med et skjevt smil om munnen
og et gevær over skulderen?

å søke svar, det var ikke derfor jeg kom

jeg kom hit for å elske det nedbrutte
jeg kom for å kjærtegne det krenkede
og for å bebo det som er lagt øde;
ja, jeg kom for å bli ett med alt dette!

så jeg en gang selv kan brytes ned og
forgå, fortæres, forvandles
gjennom ord og ild, gjennom ord og ild

Reklamer