En tekst å huske

(Jeg avslutter denne merkelige dagen med en tekst som traff meg midt i magen første gang jeg leste den, og som er blitt værende i systemet siden. Les.)

Du skal få din tapte tid tilbake,
hvert sekund har Kristus gjemt.
Livets godhet som ble borte,
ingenting har Herren glemt.

Det som aldri hendte her i tiden,
og som nå er knuste håp,
skal du engang få tilbake,
drømmer som forsvant i gråt.

Intet håp kan bringe alt tilbake
som den tapte tid har tatt.
Kristus er dog enda større
enn ditt håp og dødens makt.

Tekst: Sindre Skeie

Reklamer