Jesus. Påske. Offer. Offer?

Noe av det vanskeligste i kristendommen å forstå – og forklare til andre – er Jesu forsoningsdød. Offerdød.

– EN –
Heri ligger kristendommens primitive vesen: Den er en offerreligion. Og her finner vi det frastøtende i den kristne tro: Vi tilber en Gud som ble dømt og henrettet som om han var en simpel morder.

Heri ligger kristendommens grenseoverskridende og paradoksalt vakre vesen. Jesu fødsel. Fattig fødtes han på jorden. Da jorden lukket seg rundt hans døde kropp, var han blitt fornedret med en forbryters død.

Likevel har han etterfølgere over hele verden.
Derfor har han etterfølgere over hele verden.

– TO –
Offertanken – de kristnes største utfordring om få år? Hvordan fortelle om den til andre mennesker? Er det nødvendig? Må vi forstå det selv? Tanken om at Gud forsones med sitt skaperverk gjennom blodets offer er vanskelig å interpretere, fortolke, oversette for vår tids mennesker. For oss selv.

Vi er vår tids mennesker.

Spørsmål 1: Var det egentlig stort lettere for de første kristne å forklare Jesu offerdød for middelhavsmenneskene for to tusen år siden?
Spørsmål 2:
Er det slik at enhver tale om «offer» er problematisk i vår egen samtid?

– TRE –
Jeg er ikke enig med dem som sier at vi må tolke kristendommen nytt, distansere oss fra det banale, primitive offermotivet: Gjør vi det, får vi en annen religion. Der Jesu lidelsesfortelling er en fortelling om en samvittighetsfange, et justismordoffer, et usedvanlig godt og sterkt menneske som uskyldig ble dømt til døden.

Jesu liv og død rommer alt dette.
Men det er ikke derfor vi kaller ham Kristus, Messias.

I fastetiden, tiden før påske: Glem interpretasjonen, fortolkningen, oversettelsen: Bare gå. Gå! Beveg deg mot korset. Sakte. Hva ser du? Hva hører du?

– NULL –
(Kort anekdote:

Jeg hadde en måneds menighetspraksis i Bergen for to år siden. Der prekte jeg en søndag ved inngangen til påsken – og snakket om Jesus, kors, død. Etter gudstjenesten kom en gutt på fire-fem år bort til meg og spurte med alvorlig stemme og et fast blikk som krevde svar: «Hvorfor måtte Jesus dø?»

Da kjentes den lånte prestekjolen veldig stor. Og veldig lånt.)

Reklamer