"Enkeltsaker"

Ole Chr. Kvarme fortjener ros for sitt sterke engasjement for de afghanske flyktningene som nå sendes puljevis ut av landet.

Politikerne har frasagt seg muligheten til å gripe inn i UDIs enkeltsaker. Og det ser ut til at enkelte politikere mener at det samme burde gjelde for alle statsansatte kirkepersoner. Ikke minst biskop Kvarme, som har gått politisk helt ubeskyttet inn og engasjert seg positivt for enkeltmenneskers fremtid (eller i «enkeltsaker», som det heter på byråkratisk).

En statssekretær uttaler forøvrig i Morgenbladet at hun ikke vil kritisere biskopen(e)s engasjement, men at hun likevel spør seg om hva slags informasjon de sitter med, som ikke UDI har. Argumentasjonen er altså: «Dersom alle hadde visst det vi vet, ville alle ha ment det samme som oss.»

Men hva skal vi med all vår informasjon, våre korrekte prosedyrer, høykommissariske anbefalinger og veltalende byråkrati – hvis vi glemmer å være medmennesker?

Er det malm, det som drønner?

Reklamer