Støy

Norges NATO-bidrag til Afghanistans fremtid handler ikke om Afghanistan, men om SV.

Er det ikke litt snodig at SV så totalt har fått legge premissene for hele denne debatten – og maktet å trivialisere den til å handle om sør eller nord? Og litt sørgelig at norske medier synes at det er helt i orden?

Selvfølgelig må norske NATO-soldater komme sine allierte til unnsetning i en eventuell krisesituasjon. Å kreve en garanti mot at så kan skje, er lite realitetsorientert. Og, ikke minst, usolidarisk.

Det er kanskje ikke rettferdig. Men det er fristende å tolke de siste dagers nord/sør/Kabul-støy som et snodigsørgelig uttrykk for den moderne, norske oljesosialismens selvopptatthet:

Den finnes i alle partier, i alle miljøer. Den kjennetegnes av selvproklamert godvilje – og mangel på offervilje.

Reklamer